Highlight

อภิมหานำ้ตก…Iguazu Falls

One of the greatest waterfall in the world นำ้ตกอิกัวซู (หรืออิกวาซู) หรือในชื่อภาษาสเปนว่า Cataratas del Iguazú เป็นหนึ่งใน top five ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อ Iguazu ซึ่งหมายถึง “big water” และจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทุกมุมโลก คงเป็นการการันตีความยิ่งใหญ่ อลังการของน้ำตกแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

Historic site

ยิ่งสูง…ยิ่งเหนื่อย

จะจัดการความกลัวการเที่ยวที่สูงอย่างไร การได้ไปเที่ยวที่สูงๆ คงเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเมือง ภูเขา ยอดเขา ฯลฯ แต่ก็คงมีอีกหลายคนที่ไม่กล้าไปเพราะกลัว…ถ้ากลัวความสูง คงแก้ยาก (งั้นก็ไม่ต้องไป 555) แต่ถ้ากลัวเกิดอาการจากการไปที่สูงแล้วล่ะก็ ทางนี้มีคำแนะนำครับ