Europe

อิตาลีอีกครั้ง (ตอน 2) : ริมชายฝั่ง Amalfi

จากเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราก็ขับรถต่อมายังฝั่งตะวันตกของอิตาลี เพื่อเข้าสู่เส้นทางที่เขาว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลก คุ้มกับที่เครียด (กับถนน) และไม่ผิดหวังครับ

Europe

อิตาลีอีกครั้ง (ตอน 1) : เมืองเก่า เมืองมรดกโลก

กลับมาอิตาลีอีกครั้ง คิดอยู่หลายตลบว่านอกจากเมืองเดิมๆ แล้วจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ดี สรุปได้ความว่ารอบนี้จะลงใต้ก่อน เพราะมีเมืองมรดกโลกหลายเมือง และมีแนวชายฝั่งที่มีเมืองริมภูเขาที่สวยงามแปลกตา