Asia and others

เสน่ห์คิวชู (2) : แช่ออนเซ็นในเมืองออนเซ็น

มาญี่ปุ่นทั้งที ถ้าไม่ได้แช่ออนเซ็นถือว่าขาดอะไรไปซักอย่าง เอาเข้าจริง ผมเคยมาแล้วสองครั้ง แต่ไม่ได้แช่เลยเพราะอาย รอบนี้ต้ังใจไว้ว่าจะไม่พลาดเพราะจุดหมายปลายทางหนึ่งคือเมืองออนเซ็นอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคคิวชูนี้เอง “Kurokawa Onsen”