Europe

อิตาลีอีกครั้ง (ตอน 3) : Pompei เมืองใต้ลาวา

เมืองเก่าๆ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์สำคัญๆ มีกระจายอยู่มากมายทั่วโลก ที่ปอมเปอีก็เป็นเมืองหนึ่งครับ ที่มีการขุดค้นพบหลังจากสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นพันปี มีหลักฐานว่าเจริญรุ่งเรืองมากจนกระทั่งถูกทำลายราบคาบจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อเกือบสองพันปีก่อน

Europe

อิตาลีอีกครั้ง (ตอน 2) : ริมชายฝั่ง Amalfi

จากเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราก็ขับรถต่อมายังฝั่งตะวันตกของอิตาลี เพื่อเข้าสู่เส้นทางที่เขาว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลก คุ้มกับที่เครียด (กับถนน) และไม่ผิดหวังครับ