Americas

หุบเขามรณะ ~ Say Hi! Death Valley

“หุบเขามรณะ” ได้ยินชื่อก็ไม่มีใครอยากมาแล้วใช่ไหมครับ แต่ช้าก่อน! ตามมาเที่ยวด้วยกัน แล้วที่นี่จะกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอาจเปลี่ยนใจมาเยือนก็ได้ครับ