Africa

ตามฝันตามประวัติศาสตร์….อียิปต์ ตอน 3 : Upper Egypt (จบ)

    มาถึงภาคจบของการเที่ยวอียิปต์ของผมครับ หลังจากเริ่มเดินทางลงมายัง Upper Egypt เจออารยธรรมยุค Middle และ New Kingdom ในเมือง Aswan กันมาแล้ว ตอนนี้มาต่อที่เมือง Luxor เมืองหลวงเก่าอันยิ่งใหญ่ของอียิปต์ครับ