Americas

America in memories Ep.3 ~ City life, City light (2)

เมืองทางผ่าน หรือ เมืองลับๆ บางทีก็มีอะไรน่าค้นหา เมืองใหญ่ที่ “รู้อยู่แล้ว” มันน่าไป แต่เมืองเล็กๆ ลับๆ (ที่ไม่ค่อยมีคนไป) หรือแค่ทางผ่าน ก็ใช่ว่าจะน่าเบื่อเสมอไปครับ ลองออกไปค้นหากันดูครับ