Europe

Ciao! (5) Milan เมืองแฟชั่นและ Pisa เมืองมรดกโลก

Milan เป็นเมืองหลวงของอิตาลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ ขึ้นชื่อในด้านแฟชั่นและศิลปะ จนถือว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นเทียบเท่ากับนิวยอร์ค ปารีสเลยก็ว่าได้ ส่วน Pisa เป็นเมืองมรดกโลกเมืองหนึ่ง มีสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีใครไม่รู้จัก และต่างก็อยากมาเห็นของจริงเข้าซักครั้ง นั่นคือ หอเอนปิซ่า