Asia and others

เสน่ห์คิวชู (3) : เมืองแห่งขุนเขา "Yufuin"

ผมยกให้เมืองนี้อยู่ใน list อันดับต้นๆ ของเมืองน่าเที่ยวในคิวชู เพราะเดินทางสะดวก มีความเป็นธรรมชาติ ไม่ค่อยมีความวุ่นวายของเมืองใหญ่ให้เห็นนัก เดินเที่ยวได้เพลินๆ เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งครับ