Europe

อิตาลีอีกครั้ง (ตอน 2) : ริมชายฝั่ง Amalfi

จากเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราก็ขับรถต่อมายังฝั่งตะวันตกของอิตาลี เพื่อเข้าสู่เส้นทางที่เขาว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลก คุ้มกับที่เครียด (กับถนน) และไม่ผิดหวังครับ