Travel tips

ข้อผิดพลาดคือเสน่ห์ของการเดินทาง (จริงหรือ)

10 common travel mistakes (based on true stories) คำกล่าวที่ว่า “จุดหมายปลายทางนั่นสำคัญ แต่เรื่องราวระหว่างทางนั้นสำคัญกว่า” ดูเหมือนจะเป็นความจริงอยู่เสมอครับ ถึงแม้บางทีปลายทางอาจไม่สวยงามอย่างที่คิด ทั้งเหตุปัจจัยทางธรรมชาติ สภาพอากาศ แต่เรื่องราวระหว่างนั้นสร้างสิ่งน่าจดจำอีกมากมาย ซึ่งก็รวมไปถึงความผิดพลาดหลายๆ อย่างด้วย